Retina Sverige (fd RP-föreningen)

Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa och besläktade ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar

Förstora text

A-vitaminbehandling vid RP

Av Ulrika Kjellström och Lotta Gränse, båda överläkare vid ögonkliniken i Lund

Med anledning av att det har publicerats en ny artikel kring resultaten av en förnyad och utvidgad studie som har utvärderat av effekten av A-vitaminbehandling vid RP [Commander J et.al. 2023] så har NAG-gruppen för hereditära retinala sjukdomar gjort en revidering av rekommendationerna kring A-vitaminbehandling.

Den tidigare rekommendationen baserades på två tidigare studier som tycktes peka på att tillskott av vitamin A eventuellt har bromsande effekt när det gäller sjukdomens förlopp och försämringen av näthinnefunktionen vid RP [Berson et.al.1993 och Berson et al 2018]. Nu har förnyad och bredare statistisk analys av samma grupp patienter med tillägg av en ytterligare A-vitaminbehandlad patientgrupp inte kunnat bekräfta den bromsande effekten av A-vitamin. Baserat på dessa studieresultat har NAG-gruppen och Retina Sveriges medicinska och vetenskapliga råd beslutat att inte längre rekommendera vitamin A vid RP.

Den nya studien bekräftar också tidigare studieresultat att behandling med E-vitamin har negativ effekt på den retinala funktionen och bör undvikas.

Referenser:
• Comander J et.al. Natural history of retinitis pigmentosa based on genotype, vitamin A/E supplementation, and an electroretinogram biomarker. JCI Insight. 2023;8(15):e167546.
• Berson EL et.al. A randomized trial of vitamin A and vitamin E supplementation for retinitis pigmentosa. Arch Ophthalmol. 1993;111(6):761-72.
• Berson EL et.al. Association of Vitamin A Supplementation With Disease Course in Children With Retinitis Pigmentosa JAMA Ophthalmol. 2018;136(5):490-495.

SRF - Synskadades riksförbund