Svenska RP-föreningen
Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Förstora text

Retinanytt för professionella

Du som arbetar med synfrågor som t.ex. forskare, läkare, optiker eller på en syncentral kan få tillgång till alla nummer av Retinanytt utan att vara medlem.

 

    SRF - Synskadades riksförbund