Klassisk RP

Publicerat den

Vid klassisk RP försvinner sidosynen först. För det mesta är det stavarna som först förstörs och försvinner. Stavarna står för mörkerseendet som därför tidigt blir dåligt. Lässynen behålls däremot längre. Synskärpan hos personer med klassisk RP brukar vanligen börja påverkas först i medelåldern – ibland tidigare. Tapparna behöver stöd av stavarna för att kunna fungera. Det gör att även tapparna fungerar allt sämre när stavarna försvinner.

 

Utdrag ur Att leva med RP en handbok för retinitiker, anhöriga och den övriga omgivningen, första kapitlet: Vad är RP och Ushers syndrom? av Sten Andréasson, Berndt Ehinger och Claes Möller

 

Här är en film som illustrerar hur det KAN upplevas att ha klassisk RP