Omvänd RP

Publicerat den

Vid omvänd RP kommer synbortfallet först i det centrala seendet. Tapparna som försvinner först är väsentliga för lässynen och detaljseendet. I normalfallet försämras lässynen tidigt.

 

Utdrag ur Att leva med RP en handbok för retinitiker, anhöriga och den övriga omgivningen, första kapitlet: Vad är RP och Ushers syndrom? av Sten Andréasson, Berndt Ehinger och Claes Möller