Forskning om RP och Ushers syndrom

Publicerat den

Forskningen på RP och Ushers syndrom är för närvarande mycket intensiv såväl internationellt som i Sverige, där den bedrivs främst i Lund och Örebro. I drygt två decennier har nu kartläggningen pågått av vilka olika ämnesomsättningsfel som leder till RP.

Slutsteget blir att förstå hur det ska gå att kunna rätta till ämnesomsättningsfelet bakom RP.

De första framgångsrika försöken med en ny behandlingsmetod på människa har kommit. Om framgången med denna behandlingsmetod består, är det troligt att den kan komma att prövas på mer vanliga typer av RP.

Även för personer med Ushers syndrom har kliniska forskningsstudier med genterapi av ögat påbörjats. Vi hoppas att denna terapi ska kunna stoppa den synförsämring som pågår.

I RP-boken finns en mer utförlig beskrivning.

Utdrag ur Att leva med RP en handbok för retinitiker, anhöriga och den övriga omgivningen, första kapitlet: Vad är RP och Ushers syndrom? av Sten Andréasson, Berndt Ehinger och Claes Möller

Svenska RP-föreningen

Vi följer aktivt vad som händer inom forskningen och skriver regelbundet rapporter om aktuella forskningsrön i tidningen Retinanytt.

Vill du stödja forskningen?

Om du vill stödja forskningen kan du bli medlem i RP-föreningen eller köpa RP-boken!