Prognos

Publicerat den

Eftersom RP inte är en utan kanske flera hundra olika näthinnesjukdomar, så innebär det att synfunktionen och prognosen kan vara mycket varierande. Variationerna kan vara stora i utvecklingen av sjukdomen mellan personer med RP och ibland till och med mellan syskon med RP.

 

Utdrag ur Att leva med RP en handbok för retinitiker, anhöriga och den övriga omgivningen, första kapitlet: Vad är RP och Ushers syndrom? av Sten Andréasson, Berndt Ehinger och Claes Möller