Digitala träffar för diskussion och umgänge

Publicerat den Författare Caisa Ramshage

Digitala träffar för diskussion och umgänge

Vi kommer använda oss av Microsoft Teams som tjänst för detta och det går att koppla upp sig via telefon om man så vill. Men försök använd de andra vägarna då det är bättre ljud och man sparar sin hörsel mycket tack vare det.  Man kan välja vilka av träffarna man önskar delta i. Anmälan till adm@retina-sweden.se för att få länk och telefonnummer och kod.

 

Samtalskvällar som ej fått datum ännu: Handla på nätet, bokkväll, receptafton.

———————————————————-

Samtalskväll 1: Samhällets stöd idag och framtiden 8 december, 19.00

Vi kopplar upp oss digitalt och pratar om samhällets stöd och vad vi skulle vilja ändra på i framtiden. Är det bra eller dåligt idag? Vilka positiva förändringar skulle man vilja se? Vilket stöd har du saknat/saknar du idag? Hur ser det önskade läget ut? Vad skulle behöva hända för att ta sig dit?

Samtalet leds av Therese Eriksson och Oscar Persson

Samtalskväll 2: Bemötandet av vården när man får diagnosen RP 15 december, 19.00

Vi pratar om hur det är att få diagnosen, är det ett bra bemötande/mottagande idag? Vad är det som gör ett bemötande/mottagande bra eller mindre bra? Hur skulle du/ni/vi önska att det var i framtiden? Hur ser det ”bästa” bemötandet ut? Hur skulle du/ni/ vi vilja ha det i framtiden? Vad skulle behöva hända för att ta sig dit?

Samtalet leds av Therese Eriksson

 

Samtalskväll 3: Mötesteknik på nätet, 21 januari

En kväll med enkla förklaringar på hur man kopplar upp sig på webbmöten och tips och trick på hur man kan slå på och av mikrofon med tangenter med mera

Leds av Anders Persson

 

Samtalskväll 4: Barn med RP – föräldrarträff, 18 februari

Hur hjälper man bäst sitt barn som har RP, hur förklarar man RP för sitt barn, vad för hjälp kan man få i skolan och på fritiden?

Leds av Therese Eriksson


_______________________________________________________________________________
Microsoft Teams-möte
Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.

Eller ring in (endast ljud)
+46 8 502 428 90,,310628088# Sweden, Stockholm

Telefonkonferens-ID: 310 628 088#

________________________________