Svenska RP-föreningen
Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Förstora text

Stipendier

Svenska RP-föreningen söker bot på ögonsjukdomen RP genom att bland annat bidra med stipendium till forskning och särskilda insatser.

SRF - Synskadades riksförbund