Stockholmsgruppen

För retinitiker boende i Stockholmsområdet anordnas träffar några gånger per termin i lokal på Gotlandsgatan. Syftet med träffarna är till stor del erfarenhetsutbyte retinitiker emellan, och ofta är det något tema på träffen eller en inbjuden gäst som talar. Träffarna annonseras här på hemsidan samt i Retinanytt.

Klicka här för att se vad som är På gång i Stockholmsgruppen.

Kontaktpersoner för Stockholmsgruppen är:

Göran Westerberg, tel. 08 – 642 89 25

Åse Hedin

Hör gärna av dig om du har frågor!