Retina Sverige (fd RP-föreningen)

Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa och besläktade ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar

Förstora text

Stockholmsgruppen

För retinitiker boende i Stockholmsområdet anordnas träffar några gånger per termin i lokal på Gotlandsgatan. Syftet med träffarna är till stor del erfarenhetsutbyte retinitiker emellan, och ofta är det något tema på träffen eller en inbjuden gäst som talar. Träffarna annonseras här på hemsidan samt i Retinanytt.

Klicka här för att se vad som är På gång i Stockholmsgruppen.

Kontaktpersoner för Stockholmsgruppen är:

Nils-Erik Kjelsson, nils-erik@kjelsson.se, 0734-374 948,
Pia Stenberg

Hör gärna av dig om du har frågor!

SRF - Synskadades riksförbund