Retina Sverige (fd RP-föreningen)

Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa och besläktade ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar

Förstora text

Alla nummer av Retinanytt och RP-info

På den här webbsidan hittar du innehållet i alla nummer av Svenska RP-föreningens medlemstidningar Retinanytt och RP-info. För att kunna läsa alla nummer av Retinanytt måste du vara medlem i Svenska RP-föreningen. De senaste två årens nummer är lösenordsskyddade. (markerade med *)

Som medlem kan du även lyssna på tidningarna direkt här på webbsidan och som medlem får du även tillgång till tidningarna i både PDF- och Microsoft Word-format.

Är du medlem men saknar lösenordet så skicka ett mejl till adm@retina-sweden.se

2024

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2024:

En ny era – eller precis som vanligt?
Välkommen till Retina Sverige
Genterapi vid Bothniadystrofi
Naturalförloppsstudie vid Bothniadystrofi
Vårdagarna 2024 i Skellefteå
Tillgången till genetisk testning runt om i världen
Organoider i Potsdam
Hjälp på arbetet
Sommarkväll i Botaniska trädgården
På gång

Läs Retinanytt nr. 2 2024 *

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 2 2024:

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2024:

Ledare: Ur min synvinkel
Vill du hjälpa oss att ringa medlemmar?
Svenska RP-föreningens vårdagar 2024 i Skellefteå
Tonys apptips
Bilaga Verksamhetsberättelse
Dataspel och VR-glasögon hos ögonläkaren
Samverkan med andra patientföreningar
På gång

Läs Retinanytt nr. 1 2024 *

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 1 2024:

album-art

00:00

2023

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2023:

Ledare: Vad är ett öga?
Gillar du att prata i telefon – vi har uppdraget för dig!
Vårdagarna 2023 – program och anmälan
Framtidens genterapier
Bilaga Verksamhetsberättelse
Genterapi och inflammation
Genterapier för näthinnan
Tack för alla bidrag till forskningen
På gång

Läs Retinanytt nr. 1 2023 *

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 1 2023:

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2023:

Ledare: Jämlik vård för alla retinitiker?
Vårdagarna på Almåsa
Okustim – inga säkra resultat än
Att styra ögat med öronen
Riktlinje för handläggning av ärftliga näthinnesjukdomar
Genetisk diagnostik vid ärftlig retinal dystrofi
Hitta kliniska studier
Stor naturalförloppsstudie
Labbodlade ”miniögon”
RP-föreningens nya styrelse
Handpåläggning
Att befinna sig i gråzon
På gång – Höstdagar i Kungälv

Läs Retinanytt nr. 2 2023 *

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 2 2023:

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2023:

Ledare: Genkunskap och små förbättringar
Sömnsvårigheter vid Ushers – på grund av synen eller något annat?
Program för höstdagarna 2023, 24-26 november, Nordiska folkhögskolan, Kungälv
RP-forskning under 22 år
Till minne av Karin
Aktuellt från ARVO-konferensen 2023
RP-föreningen ringer upp
Genterapi i ett öga kan ge effekt i båda ögon
Omvandla näthinneceller
På gång

Läs Retinanytt nr. 3 2023 *

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 3 2023:

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2023:

Ledare: Ska vi byta namn?
Erfarenheter från första behandlingarna med genterapi mot IRD i Sverige 2023
Genanalys – hur och varför
Svenska RP-föreningens vårdagar 2024 i Skellefteå
Ny studie om A-vitamin till patienter med RP
A-vitaminbehandling vid RP – kommentar från föreningens medicinska och vetenskapliga råd
Forskningsanslag till Kvanta och Lanner
Synnedsättning och resiliens
Vinn-vinn med norska RP-föreningen
Retina International World Congress 2024
Organoider och miniorgan
Återskapad syn med fotoswitchterapi
Får du inte RP-föreningens medlemsmejl?
På gång

Läs Retinanytt nr. 4 2023 *

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 4 2023:

album-art

00:00

2022

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2022:

Ledare: Att synas och att se
RP-föreningens vårdagar och årsmöte 2022 – Program och anmälan
Bilaga Verksamhetsberättelse
Deltagare i en RP-studie sökes
Ny forskningsteknik på Ushergener
Vill du läsa nästa Retinanytt i mobilen eller datorn?
Två potentiella behandlingsstrategier för näthinnedegenerationen L-ORD
Köp två böcker betala för en
Reneuron lämnar RP-forskningen
På gång

Läs Retinanytt nr. 1 2022

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 1 2022:

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2022:

Ledare: Påverkansarbete och remisser
Svenska RP-föreningens höstdagar 2022
Bara Medlefors i sig är ju värt en resa
Rabatt på RP-böckerna
Apptips
Har vi din emailadress?
Arbete och hälsa hos personer med Ushers syndrom
Konsten att producera stamceller
Negativa nyheter från försöken med sepofarsen men…
Antabus vid RP
På gång

Läs Retinanytt nr. 2

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 2 2022:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2022:

Ledare: Förväntningar
Kort summering av RetinaInternational World Congress 2022
RP-föreningens höstdagar
Ärftliga makuladegenerationer
Island i mitt hjärta
Genterapi för RPE65 tillgänglig på Sahlgrenska
Kliniska aspekter av RP
Camilla fick Luxturna
Erfarenheter av genterapi, RPE65
Retina International – vad är det?
Bättre effektmått i RP-studier
Stamceller och näthinnesjukdomar
Ung på RP-konferens
Retina Youth på Island
På gång

Läs Retinanytt nr. 3

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 3 2022:

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2022:

Ledare: Våra vetenskapliga hjältar
Nya medlemsavgifter
Välkomna till vårdagarna 21-23 april 2023
Första mötet med RP-föreningen
Utveckling inom RP-forskning och behandling de senaste decennierna
RP-genetik och hur gentester tolkas
Syndromisk RP
Optogenetik
RP i barnaår och skolåldern
På gång

Läs Retinanytt nr. 4

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 4 2022:

album-art

00:00

2021

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2021:

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2021:
Ledare: Gränspassager
Resultat från kliniska studier för Achromatopsi och XLRP
RP-föreningens vårdag 2021
Retina Action: Call to Action
Bilaga
Tveksam behandling vid RP
Forskarna dyker djupare i PDE6A
Studie om sepofarsen vidare till
nästa fas av kliniska försök
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 1 2021:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2021:

Ledare: Varför gentester?
ProQR avancerar för Ushers
Svenska RP-föreningens höst dagar i Kungälv 27-28 november 2021, Nordiska folkhögskolan
Numret har ingen abonnent
Vi vill nå dig
Genterapistudie vid Bothniadystrofi
Okulär genetik, erfarenheter från Kanada
Äntligen klartecken för Luxturna
Optogentik i media
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2021:

Ledare: Bidra till framsteg inom forskningen
Nekas färdtjänst trots att han är blind
Svenska RP-föreningens höst dagar i Kungälv 27-28 november 2021, Nordiska folkhögskolan
Blandade forskningsresultat för X-bunden RP och koroideremi
Artificiell intelligens och RP
RP-föreningen vill maila dig!
Temakväll böcker och läsning med RP-grupp Väst
Soliga Mallorca – en skräckhistoria
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 3 2021:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2021:

Ledare: Bidra till framsteg inom forskningen
Nekas färdtjänst trots att han är blind
Svenska RP-föreningens höst dagar i Kungälv 27-28 november 2021, Nordiska folkhögskolan
Blandade forskningsresultat för X-bunden RP och koroideremi
Artificiell intelligens och RP
RP-föreningen vill maila dig!
Temakväll böcker och läsning med RP-grupp Väst
Soliga Mallorca – en skräckhistoria
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4

2020

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2020:

Ledare: Det visuella mellanförskapet
Hopp för dominant form av RP
Svenska RP-föreningens vårdagar 2020
Bilaga Verksamhetsberättelse
Gåvor till forskning
Uppsats om upplevelser av vårdens bemötande av retinitiker
Stamcellsterapi för torr makula-degeneration i klinisk studie
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2020

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 1 2020:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2020:

Ledare: RP i Coronatider
Årsmötet
Höstdagar
RP-forskning 2020
Forskning om retinala degenerationer (RD) nu och i framtiden
Genterapi för könsbunden RP får mer stöd
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2020

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 2 2020:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2020:

Ledare: De levande ögonblicken
Välkomna till höstdag på telefon 7 november!
Genterapiförsök med nanopartiklar
Utmaningar med kliniska försök
Kollisionsvarningskamera
Blindheten gav Morten Bonde en ny syn på livet
Ledsagning – en rättighet eller vad?
QLT används för ny form av RP
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2020

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 3 2020:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2020:

Ledare: Arbetet i föreningen
Välkomna till vårdag per telefon april 2021!
Forskningsnytt om olika behandlingar
Dyrbara ögon
Kliniska försök på inducerade pluripotenta stamceller
Lovande resultat från Meira GTX
Retinitikers upplevelser av möten med sjukvården
Retina International – årsmöte och strategisk plan
Rädda synen
Tidigare samtalskvällar
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2020

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 4 2020:

 

album-art

00:00

2019

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2019:

Ledare: Genuint nyfiken eller bara misstänksam?
Lägesrapport från AGCT:s gentarapiförsök
RP-föreningens vårdagar i Kungälv 27-28 april
Vi söker dig som vill engagera dig i RP-föreningen
BILAGA
Verksamhetsberättelse
Ordföranden tackar för sig
Internationell familjeträff för ovanlig RP-form
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2019

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 1 2019:

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2019:

Ledare: Föreningens mål
RP-föreningens höstdagar 8-10 november 2019 på Almåsa
Skåneträff
En årsmötesdebut med mersmak
Näthinneforskare tilldelas viktigt pris
Proteiners roll i RP och vägen till att hitta en bromsmedicin
Se dåligt men må bra
Lär känna nya styrelsen
VISIO-coach och att använda sin synrest optimalt
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2019

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 2 2019:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2019:

Ledare:Hösten är här
Kliniska genterapiförsök med hjälp av robot
RP-föreningens höstdagar i Stockholm, 8 – 10 november
ARVO – mötesplats för världens ögonforskare
Ny klinisk studie på Stargardts sjukdom
RP som del av ett syndrom
Luxturna – vad händer nu?
Kliniska försök i Sverige påBotniadystrofi
RP, försommar och friskvård
Boktipset
RP-träff i Skåne 29 september
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2019

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 3 2019:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2019:

Ledare: Mycket på gång!
Välkomna till RP-föreningens vår- dagar 18-19 april 2020
Välmatad höstmöteshelg på Almåsa havshotell
RP som del av ett syndrom
Viktigt om man vill delta i kliniska studier
JCyte stamcells går framåt
Elektrofysiologiska under-sökningar, ERG
Benchmarking kring RP på Färöarna
Ny injektionsteknik för genterapi
Småtips för Windows-användare
Skänka pengar till RP-föreningens forskningsfond
Inte odelat positivt resultat från ReNeurons stamcellsforskning
Pixium’s artificiella näthinna
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2019

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 4 2019:

album-art

00:00

2018

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2018:

Ledare: En önskan om regn
Svenska RP-föreningen bjuder in till årsmöteshelg
Äntligen första genterapibehndling godkänd i USA
Kirurgi och RP
Verksamhetsberättelse för år 2017
Patient reported outcome measures in retinal degenerations
Kliniska försök – erfarenheter från Spark Therapeutics och Luxturna
Ett chip i ögat breddar inga trottoarer- Retina International 2018 ur ett anhörigperspektiv
Sparks genterapi och framtida behandlingar
Nytt lösenord till medlemssidorna på hemsidan
Smarta textilier för dövblinda
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2018

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 1 2018:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2018:

Ledare: Vi lyfter varandra
RP-föreningens höstdagar i Skellefteå 10-11 november
Är det möjligt att återställa synförmågan?
Träff med synenheten i Borås
jCyte rapporterar stamcellsförsök
Blandade forskningsnyheter
ViaOpta Hello
Lyckad RP-träff i Skåne
PÅ gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2018

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 2 2018:

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2018:

Ledare: Sommar, sol och RP
Behöver jag prata med Google?
Höstmöte, Svenska RPföreningen 10-11 november 2018
Aktuellt inom RP-forskningen
Nya styrelsen
Ny genterapikandidat för X-bunden RP
Vitamin A till barn
Uppdaterade råd kring vitamin A
Vitamin A-behandling – nytt kring licenser
Coping-strategier vid RP
Att vara med i en studiecirkel
Att starta studiecirkel
Djupdykning i den medicinska genetiken
Båttur med RP-grupp väst
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2018

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 3 2018:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2018:

Ledare: En måne på natthimlen
Varmt välkomna på årsmöteshelg i Kungälv
Tips på böcker som berör syn
Höstdagar i Skellefteå 2018
Säljstöd med fokus på synskadade
Stens råd och tips
RP – Ett ljus i mörkret
Antisensbehandling
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2018

2017

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2017:

Ledare
Kallelse till årsmöteshelg 2017
Ny elektronisk näthinna – Pixium
Samarbete kombinerar kunskap med näthinnekodning med optogenetisk terapi
RP-symposium i Oslo
Böcker om RP
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2017

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2017:

Ledare: Att få en genetisk diagnos
Aktuellt inom näthinneforskningen
Ett första möte med RP-föreningen
Vikten av DNA-undersökning
Genterapi – hur långt har vi kommit?
Att beskriva det som syns men inte sägs

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2017

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2017:

Ledare: Skugga och ljus – att lära sig att se
Blinda – av stamceller i USA
RP-helg med höstmöte 2017 – Svenska RP-föreningen
Presentation
Varning för oseriösa behandlingar
Vad ska en genterapi kosta?
Ny doktorsavhandling om erfaren- heter av förvärvad dövblindhet
Du sköna gröna värld
Professor Sten Andréasson erhåller SRF:s ögonvårdspris
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2017

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2017:

Ledare: Att träffas
Alla kan spela fotboll!
RP och ärftlighet
Årsmöte 2018 i Borås
Myndigheten för tillgängliga medier
Myter och möjligheter
Bestående effekt tre år efter genterapibehandling
Hemsedal med guide
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2017

2016

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2016:

Ledare: Jag har inte RP
CRISPr/Cas9 – en stor nyhet inom gentekniken
RP-helg med årsmöte i Kungälv – alla hälsas hjärtligt välkomna
Avhandling om hälsotillståndet för personer med Ushers syndrom
Fråga doktorn
Notiser
Bilaga Verksamhetsberättelse

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2016

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2016:

Ledare: Varning för oseriösa behandlingar
Tvådagars höstmöte i Umeå
Årsmöteshelgen i Kungälv
RP-forskning runtom i världen – rapport från ARVO
Läkemedelskandidat har tagits fram inom EU-projekt i Lund. Blir det kliniska försök?
Uppföljning av choroideremiförsök
Lennart Elfving
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2016

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2016:

Ledare: Den retinitiska resenären – långsam och snabb på samma gång
Tvådagars höstmöte i Umeå
Retina International – möter tyfonen
Retina Youth Taipei
RP och stamceller
EUPATI – För en välutbildad patient till forskningen
Gentester och åter gentester
Retinala proteser i Japan
Elektrostimulering
Optogenetik
Övrigt
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2016

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2016:

Ledare: Idag ska jag ta steget …
Kallelse till årsmöte i Svenska RP-föreningen 2017
Forskarkvartett från Umeå – tänd ett ljus i mörkret
Uppmuntringsstipendium
Jobbets hälsoeffekter för personer med Ushers syndrom typ II
Internationella RP-stjärnor i Oslo
RP-träff i Malmö
Böcker om RP
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2016

2015

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2015:

Ledare
Nytt lösenord till medlemssidorna på hemsidan
Årsmötesdag i Stockholm den 11 april 2015
RP-grupp Väst hösten 2014
Bilaga Verksamhetsberättelse
Nytt studiematerial om RP och Ushers syndrom
Kommentarer från prov studiecirkeln
FFB- finansierade metoder närmar sig kliniska försök.
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2015

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2015:

Ledare
Välkomna till tvådagars höstmöte på Karlskoga folkhögskola
Årsmöte med eldsjälar och hedersmedlemmar
RP-gruppen i Örebro län
Våren i RP-grupp Väst
Rapport från ARVO 2015
Forskningsprojekt långt borta
Stort möte i liten stad
Jean Bennet och stjärnors form
Temakväll om RP i Växjö
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2015

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2015:

Ledare: Ledare
Ögats dag syd
Tvådagars höstmöte på Karlskoga folkhögskola
Stamceller för RP
Kommentar från Sten Andreasson
Nordiskt RP-möte Reykjavik, 11-12 september 2015
Diskussion om handikapp- ersättning medlemmar emellan
Föreningens medlemmar bidrar till viktig forskning
På gång
Nyheter från kansliet
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2015

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2015:

Ledare
Årsmöteshelg 9-10 april 2016 I Kungälv
Vad är RP?
Syresättning i näthinnan
Studie på könsbunden retinoschis
Första genterapin snart godkänd?
Kommentar från Sten Andréasson
En ljusglimt i höstmörkret – i Karlskoga
Vägen till en fungerande vävnad
Fokuseringsvillans blinda fläckar
Hänt i RP-land
På gang

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2015

2014

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2014:

Ledare
Äntligen årsmöte!
Genterapiförsök choroideremi
Retina International konferens I Paris 28-29 juni
Har du Refsums sjukdom?
Vi vet var du bor, eller?
Ännu fler stamcellsnyheter
På gang
Bilaga Verksamhetsberättelse

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2014

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2014:

Ledare
RP-träff 22 mars i Göteborg med tema Sommar och sol
Svenska RP-föreningens årsmöteshelg, Wiks folkhögskola 26-27 april 2014
Patienter med Botniadystrofi förbereds för läkemedelsstudie
Rapport från ARVO 2014
Ny bok från RP-föreningen
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2014

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2014:

Ledare
Tvådagars höstmöte i Helsingborg – alla hälsas hjärtligt välkomna
Retina International World Conference
En retinitikers första internationella ungdomsmöte
Vad säger forskarna om stamceller idag?
Artificiell syn och optogenetik
QLT snabbas på
Resa med tåg från Stockholm till Helsingborg 22-23 nov 2014.
Vad nytt på genterapifronten
Farmakologisk behandling
Dagligt liv
Retinitiker från all världens hörn
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2014

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2014:

Ledare
Årsmötesdag i Stockholm den 11 april 2015
Höstmöte på Sundsgården
Synenhet och ögonklinik
Uppmuntringsstipendium till Jörgen Forsåker
Eldsjälsstipendiet till Åse Hedin och Göran Westerberg
My Retina Tracker
Kliniska studier – varför så långa och så dyra?
Betala din årsavgift redan nu!
Nordiskt möte
Tänk på ekonomin!
På gang

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2014

2013

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2013:

Ledare
Välkommen till Svenska RP-förening årsmöteshelg på Fristads folkhögskola
Dagordning årsmöte 2013-04-06
Resa till Fristad från Göteborg eller Stockholm
Föreningens forskningsfond får stort tillskott
Vikten att förstora
VB1 Verksamhetsberättelse för år 2012
Nya ledtrådar till att reparera näthinnan
Helena Lovén 1937-2013
Forskningsnotiser
RP-föreningens visitkort
RP-boken är utgiven
Klippt från RP-listan
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2013

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2013:

Ledare
Höstmöte på Almåsa
Medlemsenkät
Lokal verksamhet
Till minne av Lisa Hedman
Notiser från styrelsemötet i augusti
Coping-strategier vid RP
Kliniska försök med UF-021
Att leva med RP – Ett julklappstips
Ögats dag 10 oktober
Annons från Svenska Cykelförbundet
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2013

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2013:

Ledare
Välkommen till årsmöte på Wiks folkhögskola den 26-27 april 2014
Höstmöte med celebert besök
Stamcellsforskning
“Mitt liv en berg- och dalbana” kommer i nyutgåva
Nordiskt samarbete
Kommentar om UF-021
Syntest på Ipad
Rätta adressuppgifter och läsmedium
Aktuella böcker från RP-föreningen

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2013

2012

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2012:

Ledare
Välkommen på RP-dag och årsmöte
Isolering av stamceller
Embryonala stamceller
Stamceller
Foundation blogg
Från RP-listan – facebook
Från RP-listan – läsplatta
VB 1 Verksamhetsberättelse 2011
Att leva med RP i Iran
Nordiskt möte
Personligt ansvar
Från RP-listan – körkort
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2012

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2012:

Ledare
Rapport från årsmöte
Strategier för förlorade fotoreceptorer
Några rader från ARVO ”The Association for Research in Vision and Ophthalmology”
Synfältet krymper
Välbesökt temadag om RP
Omega-3 och A-vitamin
Stadigt nya resultat från stamcellsforskningen
Positiva resultat med QLT
En värdig skeppare på sitt livs egna skuta
Litet synfält – Bra synskärpa
Funktionärer 2012-2013

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2012

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2012:

Ledare
Välkommen till Svenska RPföreningens höstmöte på Glimåkra folkhögskola den 24-25 november 2012
Program höstmöte
Ta tåget till höstmötet tur och retur den 24-25 november 2012
Retinitikern Maja Reichard tog guld!
Retina International i Hamburg
RP-föreningar förenen eder!
Kliniska prövningar – att tänka på
Retina International Youth – Hamburg
Att se med andra ögon
Orienteringsträning med Oliver Simon
Robin Alis nya forskning
QLT-försöksperson
Att leva med Retinitis Pigmentosa: erfarenheter och utmaningar I Iran och Sverige

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2012

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2012:

Ledare
Årsmöteshelg på Fristads folkhögskola den 6-7 april 2013
Fullbokade höstmöteshelg på Glimåkra
Utmaningar för retinitiker i Iran och Svergie
Retinitiker i fjärran land
Intervju med en guldmedaljör
RP-boken dröjer men hav tröst!
Det nordiska mötet i Helsingfors 25-27 augusti 2012
Nordisk ögonläkarkonferens i Helsingfors
Lägesrapport från transplantationsförsök av stamceller
NGS-nästa generations gentestning för RP
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2012

2011

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2011:

Vi blev fler medlemmar under 2010
RP-helg och årsmöte i Fristad
Nytt från forskningen
Ny behandlingsprincip vid en form av dominant RP
Refsums sjukdom
Utdrag från UD-bloggen
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2011

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2011:

Ledare: Lyckat årsmöte
Retinanytt – nu lite personligare
Årsmöteshelg
Hur ser du egentligen?
VM för synskadade
Vad är RP-listan?
Genterapiförsök godkända
Argus II – en konstgjord näthinna
Funktionärsförteckning 2011
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2011

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2011:

Ledare
Höstmöte i Jönköping
Buss till Jönköping
Minga med retinitiker
Rapport från ARVO-mötet
Saxat från RP-listan I
Optogenetik
Saxat från RP-listan II
Varning för valproinsyra
Terapi med stamceller
Från forskning till behandling
Klinisk prövning
Från min synvinkel
Anhörighelg
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2011

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2011:

Ledare: Inspirerande om stamceller
Höstmöteshelg i Jönköping
Forum Vision – En konferens om ljus och syn
Godkända genterapiförsök
Från forskningen
RP-trätt i Malmö
Stort forskningsanslag
RP-möten i Baltimore
Från min synvinkel
Anhörighelgen
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2011

2010

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2010:

2010 blir ett händelserikt år
Årsmötesdag i Örebro 10 april
RP-kväll i Göteborg
Retina International – Stresa
Trender som påverkar oss
Dagordning vid årsmötet 10 april 2010
Buss från Stockholm
Film om Ushers syndrom
Vad är RP-listan?
Hur skriver man i testamentet?
Forskningsmiljonen
Medlemsförmån
RP-föreningens forskningsfond
Vad sker inom genterapi för RP
Från ord till aktion
Genterapiförsök för Stargardt och Usher
Läsning med synprotes

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2010

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2010:

Ledare 2010-05-25
Årsmötesdag i Örebro den 10 april
Ushers vanlig bland retinitiker
Svårt med diagnos för dövblinda
Må gott trots allt
RP-pubar i Stockholm
Välbesökt RP-kväll i Göteborg
RP – orsak, undersökning, behandling och forskning
Mycket spännande på ARVO 2010
Risker med starroperation
Uppsnappat på RP-listan
Funktionärer 2010-2011

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2010

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2010:

Ledare
RP-dag med höstmöte i Västerås
Retina International
RP-forskningen idag
Retina International för nybörjare
Reflektioner från RI-kongressen
Gentester i Storbritannien
Antioxidanter
Elektroniska näthinnesproteser
Medicinpumpar i ögat
Retina International 2010: EuroVision Net
Synnedsättningar och sömn
Ny inloggning på webben
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2010

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2010:

Ledare
Nordisk kongress i oftalmologi
Många på höstmötet i Västerås
Årsmöte 2011
Forskningen går framåt
Träff för oss yngre Retinitiker
RP-pubar i Stockholm
Svenska RP-föreningen fyller 20 år
Ser vi bättre om det gröna dämpas?
Varför tapparna dör
Försöker med protein
Dorzolamidhydroklorid
Varning för oseriös stamcellsbehandling
Betala din årsavgift för 2011 redan nu

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2010

2009

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2009:

Nytt år och nya idéer
Årsmötesdag i Västerås 9/5
Branschförening inom SRF?
Överrisk för cystiskt makulaödem
Har du åsikter om Retinanytt?
Från forskningen
A-vitaminbehandling vid RP
Viktigt om medlemsavgift och läsmedium

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2009

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2009:

Idéerna börjar ta fastare form
Årsmötet 9 maj i Västerås
På väg mot SRF-Riks!?
Höstmöte i Lund lördag 10/10
ARVO 2009
RP-pubar i Stockholm hösten 2009
Vår första forskningsmiljon
Funktionärer 2009-2010

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2009

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2009:

Hösten närmar sig
Forskning med pengar från RP-föreningen, del 1
Daisy-talböcker om RP
RP-pubar i Stockholm hösten 2009
Filterglas?
Starroperation?
TV?
Platsannons: Vikarierande föreningsadministratör

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2009

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2009:

Intressant möte i Lund
Välkommen till oss i SRF!
Forskningsintensivt höstmöte i Lund
Varför dör syncellerna?
Hörselnedsättning och RP
Kan RP bromsas genom att stimulera näthinnans egna försvarsmekanismer?
Behandlingseffekter av läkemedel i ögat
Nyupptäckt gen orsakar autosomalt dominant RP
Svenska RP-registret
Ny syn med näthinnetransplantation
Genterapi för barn med tidig form av RP
Humana stamceller kan bromsa RP
Betala årsavgiften redan nu
Har du åsikter om Retinanytt?
Din arbetsinsats behövs!
Föreningens nya webbplats
Byta läsmedium?
Anmäl e-postadress!
Medlemmar träffas!
Hur skriver man i testamentet
Sista sidan!

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2009

2008

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2008:

Två viktiga RP-träffar
RP-helg och årsmöte i Fristad 5–6 april
Buss från Stockholm
Dagordning vid årmötet 5 april 2008
Anhörighelgen på Hagaberg
Starroperation
Vardagstips
Tag chansen att delta RP-möte i Helsingfors 4-5 juli
Åk billigt på ungdomsmötet
Vad är Retina International?
Utblick Norge
Överhjälpsamhet – ett känsligt ämne
Hur dum får man vara?
Från forskningen
Hur skriver man i testamentet

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2008

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2008:

Ny som föreningens ordförande
ARVO 2008
Barndomsblinda har fått användbar syn
Viss webbinformation endast för medlemmar
Årsmöteshelg i Fristad
Berndt Ehinger hedersmedlem
Blir jag blind?
Flyga?
Starroperationsresultat
Synfältsundersökningar
Avslag på hemtjänst?
Funktionärer 2008-2009

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2008

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2008:

Det händer mycket nu
Retina International –RP-världens Förenta Nationer
Inledande utbildningsdag
Generalförsamlingen
Det går framåt på forskningsfronten
Hur mår din näthinna?
Kliniska studier
Genterapi för Lebers medfödda blindhet
Antioxidanter, vitaminer och RP
Tillväxtfaktorn CNTF
Bests & Stargardts sjukdom
Konstgjord näthinna
RP-forskningen idag!
Genterapi för Usher 3
Höstmöte och seminarium på Almåsa kursgård 22-23 november 08
Svenska RP- registret
Viktigt fynd om torr makuladegeneration

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2008

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2008:

Dags att summera 2008
Höstmötet på Almåsa
Från starrstickning till modern kataraktkirurgi
Registerdiskussion
Fakta om det svenska RP-registret
Ärftlighet och RP
Paralympics – ett äventyr
Mitt första år som synskadad
Nytt från forskningsfronten
Saxat på RP-listan
Tre RP-filmer från Norge

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2008

SRF - Synskadades riksförbund