Svenska RP-föreningens medicinska och vetenskapliga råd

För att Svenska RP-föreningen ska få vara med i den internationella paraplyorganisationen Retina International (RI) krävs det att föreningen har ett medicinskt och vetenskapligt råd. Syftet med detta är att när vi informerar medlemmar om forskningsnyheter och medicinska nyheter ska de vara vetenskapligt förankrade annars finns risken att informationen skulle kunna vara felaktig eller direkt farligt för hälsan.

Vad gör det medicinska och vetenskapliga rådet?
När vi tar fram forskningsartiklar till medlemstidningen Retinanytt så frågar vi dem ofta om råd, både om vilka som är de bästa och mest intressanta artiklarna, men också för att verifiera att vi förstått och översatt engelska artiklar korrekt.

Men även när medlemmar hör av sig till föreningen om olika behandlingar så stämmer vi av med rådet vad vi ska svara eller vem vi ska hänvisa medlemmarna till så de får rätt information.

När det är dags för Svenska RP-föreningens vår- och höstmöten så ställer de också gärna upp och föreläser eller kommer med tips om bra föreläsare. På höstmötet i Helsingborg så valdes överläkare Lotta Gränse och överläkare Ulrika Kjellström in som nya medlemmar i rådet.

Vilka är medlemmar i det medicinska och vetenskapliga rådet?
Nuvarande medlemmar i Svenska RP-föreningens medicinska och vetenskapliga råd är:
Professor, överläkare Anders Kvanta, Ögon och Syn / Karolinska Institutet
Dr, överläkare Lotta Gränse, Ögonkliniken / Skånes Universitetssjukhus
Dr, överläkare Ulrika Kjellström, Ögonkliniken / Skånes Universitetssjukhus

Tidigare medlemmar i det medicinska och vetenskapliga rådet har varit professor Sten Andréasson och professor Fredrik Ghosh båda från Lund. De båda har varit fantastiska resurser genom sina mångåriga insatser för Svenska RP-föreningen.

 


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /var/www/retinanytt.se/public_html/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477