Kliniska undersökningar av RP

Publicerat den

Med fullfälts-ERG och multifokalt ERG kan det gå att objektivt beskriva individens synsvårigheter. Det är av stort värde även i kontakten med Syncentralen.

DNA-diagnostik innebär att det går att undersöka ett eventuellt ärftligt anlag för vissa näthinnesjukdomar med hjälp av ett blodprov. Det kan då gå att se vilken gen som är förändrad.

 

Utdrag ur Att leva med RP en handbok för retinitiker, anhöriga och den övriga omgivningen, första kapitlet: Vad är RP och Ushers syndrom? av Sten Andréasson, Berndt Ehinger och Claes Möller