Retina Sverige (fd RP-föreningen)

Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa och besläktade ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar

Förstora text

Kliniska undersökningar av RP

Med fullfälts-ERG och multifokalt ERG kan det gå att objektivt beskriva individens synsvårigheter. Det är av stort värde även i kontakten med Syncentralen.

DNA-diagnostik innebär att det går att undersöka ett eventuellt ärftligt anlag för vissa näthinnesjukdomar med hjälp av ett blodprov. Det kan då gå att se vilken gen som är förändrad.

Texten ovan är ett utdrag ur boken Att leva med RP en handbok för retinitiker, anhöriga och den övriga omgivningen, första kapitlet: Vad är RP och Ushers syndrom? av Sten Andréasson, Berndt Ehinger och Claes Möller.

Läs mer om boken Att leva med RP

SRF - Synskadades riksförbund