Vad är RP (Retinitis Pigmentosa)?

Publicerat den

Retinitis pigmentosa foto av Christian Hamel

RP är en förkortning av Retinitis Pigmentosa. Det är ett samlingsnamn för flera hundra olika ärftliga ögonsjukdomar. Gemensamt för dessa sjukdomar är att näthinnan gradvis förstörs.

Sjukdomarna ger synbortfall fläckvis, så kallade blinda fläckar, som successivt breder ut sig. Ögat får en tilltagande bländningskänslighet med ökande svårighet att ställa om sig vid ljusskiftningar. Dessutom påverkar sjukdomarna mörkerseendet och ibland färgseendet. I Sverige finns mellan 4 000 och 5 000 individer med någon form av RP. Mörkertalet kan befaras vara stort.

De vanligaste formerna delas in i klassisk och omvänd RP samt Ushers syndrom.

 

Utdrag ur Att leva med RP en handbok för retinitiker, anhöriga och den övriga omgivningen, första kapitlet: Vad är RP och Ushers syndrom? av Sten Andréasson, Berndt Ehinger och Claes Möller