Svenska RP-föreningen
Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Förstora text

Alla nummer av Retinanytt och RP-info

På den här webbsidan hittar du innehållet i alla nummer av Svenska RP-föreningens medlemstidningar Retinanytt och RP-info. För att kunna läsa alla nummer av Retinanytt måste du vara medlem i Svenska RP-föreningen. De senaste två årens nummer är lösenordsskyddade.

Som medlem kan du även lyssna på tidningarna direkt här på webbsidan och som medlem får du även tillgång till tidningarna i både PDF- och Microsoft Word-format.

Är du medlem men saknar lösenordet så skicka ett mejl till adm@retina-sweden.se

2022

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2022:

Ledare: Att synas och att se
RP-föreningens vårdagar och årsmöte 2022 – Program och anmälan
Bilaga Verksamhetsberättelse
Deltagare i en RP-studie sökes
Ny forskningsteknik på Ushergener
Vill du läsa nästa Retinanytt i mobilen eller datorn?
Två potentiella behandlingsstrategier för näthinnedegenerationen L-ORD
Köp två böcker betala för en
Reneuron lämnar RP-forskningen
På gång

Läs Retinanytt nr. 3 2022

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 1 2022:

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2022:

Ledare: Påverkansarbete och remisser
Svenska RP-föreningens höstdagar 2022
Bara Medlefors i sig är ju värt en resa
Rabatt på RP-böckerna
Apptips
Har vi din emailadress?
Arbete och hälsa hos personer med Ushers syndrom
Konsten att producera stamceller
Negativa nyheter från försöken med sepofarsen men…
Antabus vid RP
På gång

Läs Retinanytt nr. 2

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 2 2022:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2022:

Ledare: Förväntningar
Kort summering av RetinaInternational World Congress 2022
RP-föreningens höstdagar
Ärftliga makuladegenerationer
Island i mitt hjärta
Genterapi för RPE65 tillgänglig på Sahlgrenska
Kliniska aspekter av RP
Camilla fick Luxturna
Erfarenheter av genterapi, RPE65
Retina International – vad är det?
Bättre effektmått i RP-studier
Stamceller och näthinnesjukdomar
Ung på RP-konferens
Retina Youth på Island
På gång

Läs Retinanytt nr. 3

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 3 2022:

album-art

00:00

2021

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2021:

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2021:
Ledare: Gränspassager
Resultat från kliniska studier för Achromatopsi och XLRP
RP-föreningens vårdag 2021
Retina Action: Call to Action
Bilaga
Tveksam behandling vid RP
Forskarna dyker djupare i PDE6A
Studie om sepofarsen vidare till
nästa fas av kliniska försök
På gång

Läs Retinanytt nr. 2

Lyssna på Retinanytt nr 1 2021

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2021:

Ledare: Varför gentester?
ProQR avancerar för Ushers
Svenska RP-föreningens höst dagar i Kungälv 27-28 november 2021, Nordiska folkhögskolan
Numret har ingen abonnent
Vi vill nå dig
Genterapistudie vid Bothniadystrofi
Okulär genetik, erfarenheter från Kanada
Äntligen klartecken för Luxturna
Optogentik i media
På gång

Läs Retinanytt nr. 2

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2021:

Ledare: Bidra till framsteg inom forskningen
Nekas färdtjänst trots att han är blind
Svenska RP-föreningens höst dagar i Kungälv 27-28 november 2021, Nordiska folkhögskolan
Blandade forskningsresultat för X-bunden RP och koroideremi
Artificiell intelligens och RP
RP-föreningen vill maila dig!
Temakväll böcker och läsning med RP-grupp Väst
Soliga Mallorca – en skräckhistoria
På gång

Läs Retinanytt nr. 3

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 3 2021:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2021:

Ledare: Bidra till framsteg inom forskningen
Nekas färdtjänst trots att han är blind
Svenska RP-föreningens höst dagar i Kungälv 27-28 november 2021, Nordiska folkhögskolan
Blandade forskningsresultat för X-bunden RP och koroideremi
Artificiell intelligens och RP
RP-föreningen vill maila dig!
Temakväll böcker och läsning med RP-grupp Väst
Soliga Mallorca – en skräckhistoria
På gång

Läs Retinanytt nr. 4

Ange lösen för att lyssna på Retinanytt 2021

2020

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2020:

Ledare: Det visuella mellanförskapet
Hopp för dominant form av RP
Svenska RP-föreningens vårdagar 2020
Bilaga Verksamhetsberättelse
Gåvor till forskning
Uppsats om upplevelser av vårdens bemötande av retinitiker
Stamcellsterapi för torr makula-degeneration i klinisk studie
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2020

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 1 2020:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2020:

Ledare: RP i Coronatider
Årsmötet
Höstdagar
RP-forskning 2020
Forskning om retinala degenerationer (RD) nu och i framtiden
Genterapi för könsbunden RP får mer stöd
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2020

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 2 2020:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2020:

Ledare: De levande ögonblicken
Välkomna till höstdag på telefon 7 november!
Genterapiförsök med nanopartiklar
Utmaningar med kliniska försök
Kollisionsvarningskamera
Blindheten gav Morten Bonde en ny syn på livet
Ledsagning – en rättighet eller vad?
QLT används för ny form av RP
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2020

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 3 2020:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2020:

Ledare: Arbetet i föreningen
Välkomna till vårdag per telefon april 2021!
Forskningsnytt om olika behandlingar
Dyrbara ögon
Kliniska försök på inducerade pluripotenta stamceller
Lovande resultat från Meira GTX
Retinitikers upplevelser av möten med sjukvården
Retina International – årsmöte och strategisk plan
Rädda synen
Tidigare samtalskvällar
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2020

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 4 2020:

 

album-art

00:00

2019

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2019:

Ledare: Genuint nyfiken eller bara misstänksam?
Lägesrapport från AGCT:s gentarapiförsök
RP-föreningens vårdagar i Kungälv 27-28 april
Vi söker dig som vill engagera dig i RP-föreningen
BILAGA
Verksamhetsberättelse
Ordföranden tackar för sig
Internationell familjeträff för ovanlig RP-form
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2019

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 1 2019:

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2019:

Ledare: Föreningens mål
RP-föreningens höstdagar 8-10 november 2019 på Almåsa
Skåneträff
En årsmötesdebut med mersmak
Näthinneforskare tilldelas viktigt pris
Proteiners roll i RP och vägen till att hitta en bromsmedicin
Se dåligt men må bra
Lär känna nya styrelsen
VISIO-coach och att använda sin synrest optimalt
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2019

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 2 2019:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2019:

Ledare:Hösten är här
Kliniska genterapiförsök med hjälp av robot
RP-föreningens höstdagar i Stockholm, 8 – 10 november
ARVO – mötesplats för världens ögonforskare
Ny klinisk studie på Stargardts sjukdom
RP som del av ett syndrom
Luxturna – vad händer nu?
Kliniska försök i Sverige påBotniadystrofi
RP, försommar och friskvård
Boktipset
RP-träff i Skåne 29 september
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2019

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 3 2019:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2019:

Ledare: Mycket på gång!
Välkomna till RP-föreningens vår- dagar 18-19 april 2020
Välmatad höstmöteshelg på Almåsa havshotell
RP som del av ett syndrom
Viktigt om man vill delta i kliniska studier
JCyte stamcells går framåt
Elektrofysiologiska under-sökningar, ERG
Benchmarking kring RP på Färöarna
Ny injektionsteknik för genterapi
Småtips för Windows-användare
Skänka pengar till RP-föreningens forskningsfond
Inte odelat positivt resultat från ReNeurons stamcellsforskning
Pixium’s artificiella näthinna
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2019

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 4 2019:

album-art

00:00

2018

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2018:

Ledare: En önskan om regn
Svenska RP-föreningen bjuder in till årsmöteshelg
Äntligen första genterapibehndling godkänd i USA
Kirurgi och RP
Verksamhetsberättelse för år 2017
Patient reported outcome measures in retinal degenerations
Kliniska försök – erfarenheter från Spark Therapeutics och Luxturna
Ett chip i ögat breddar inga trottoarer- Retina International 2018 ur ett anhörigperspektiv
Sparks genterapi och framtida behandlingar
Nytt lösenord till medlemssidorna på hemsidan
Smarta textilier för dövblinda
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2018

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 1 2018:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2018:

Ledare: Vi lyfter varandra
RP-föreningens höstdagar i Skellefteå 10-11 november
Är det möjligt att återställa synförmågan?
Träff med synenheten i Borås
jCyte rapporterar stamcellsförsök
Blandade forskningsnyheter
ViaOpta Hello
Lyckad RP-träff i Skåne
PÅ gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2018

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 2 2018:

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2018:

Ledare: Sommar, sol och RP
Behöver jag prata med Google?
Höstmöte, Svenska RPföreningen 10-11 november 2018
Aktuellt inom RP-forskningen
Nya styrelsen
Ny genterapikandidat för X-bunden RP
Vitamin A till barn
Uppdaterade råd kring vitamin A
Vitamin A-behandling – nytt kring licenser
Coping-strategier vid RP
Att vara med i en studiecirkel
Att starta studiecirkel
Djupdykning i den medicinska genetiken
Båttur med RP-grupp väst
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2018

Klicka här för att lyssna på Retinanytt nr. 3 2018:

 

album-art

00:00

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2018:

Ledare: En måne på natthimlen
Varmt välkomna på årsmöteshelg i Kungälv
Tips på böcker som berör syn
Höstdagar i Skellefteå 2018
Säljstöd med fokus på synskadade
Stens råd och tips
RP – Ett ljus i mörkret
Antisensbehandling
På gång
Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2018

2017

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 1 2017:

Ledare
Kallelse till årsmöteshelg 2017
Ny elektronisk näthinna – Pixium
Samarbete kombinerar kunskap med näthinnekodning med optogenetisk terapi
RP-symposium i Oslo
Böcker om RP
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 1 2017

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 2 2017:

Ledare: Att få en genetisk diagnos
Aktuellt inom näthinneforskningen
Ett första möte med RP-föreningen
Vikten av DNA-undersökning
Genterapi – hur långt har vi kommit?
Att beskriva det som syns men inte sägs

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 2 2017

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 3 2017:

Ledare: Skugga och ljus – att lära sig att se
Blinda – av stamceller i USA
RP-helg med höstmöte 2017 – Svenska RP-föreningen
Presentation
Varning för oseriösa behandlingar
Vad ska en genterapi kosta?
Ny doktorsavhandling om erfaren- heter av förvärvad dövblindhet
Du sköna gröna värld
Professor Sten Andréasson erhåller SRF:s ögonvårdspris
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 3 2017

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2017:

Ledare: Att träffas
Alla kan spela fotboll!
RP och ärftlighet
Årsmöte 2018 i Borås
Myndigheten för tillgängliga medier
Myter och möjligheter
Bestående effekt tre år efter genterapibehandling
Hemsedal med guide
På gång

Klicka här för att läsa Retinanytt nr. 4 2017

SRF - Synskadades riksförbund

Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /var/www/retinanytt.se/public_html/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477