Synfrämjandets RP-stipendium

Synfrämjandets Forskningsfond delar vartannat år ut ca 1 miljon kronor till forskare. RP-föreningens forskningsfond medverkar genom att ställa särskilda medel till Synfrämjandets förfogande för forskare inom området retinala degenerationer.

Mottagare av Synfrämjandets RP-stipendium

  • 2009 – Bidrog RP-föreningens forskningsfond med 200 000 kr. Pengarna gick till Sten Andréasson och Satpal Ahuja i Lund samt Per Knutsson i Göteborg.
  • 2007 – Fem forskare fick tillsammans dela på 450 000 kr för RP-relaterad forskning. 200 000 kr kom från RP-föreningen. Det var Marie Burstedt och Ola Sandgren från Umeå, Kjell Johansson i Kalmar samt Per Ekström och Fredrik Gosh från Lund.
  • 2005 – Sten Andréasson och Vesna Ponjavic i Lund erhöll 200 000 kr från Synfrämjandet varav 150 000 kr kom från RP-föreningen.
  • 2002 – Vesna Ponjavic i Lund fick 150 000 kr för RP-forskning. Hela beloppet kom från RP-fonden.
  • 2000 – 150 000 kr ställde vi till Synfrämjandets förfogande. Dessa medel delfinansierade tre stipendier på tillsammans 300 000 kr. De gick till Benjamin Bakall i Uppsala Marie Burstedt i Umeå och Karin Warfvinge i Lund.
  • 1997 – Sten Andréasson i Lund och Finn Hallböök i Uppsala fick 300 000 kr. RP-föreningen delfinansierade med 150 000 kr.

Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /var/www/retinanytt.se/public_html/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477