Den 13:e Maj blev det en mycket välbesökt träff för medlemmar i RP-föreningen och deras anhöriga.

Träffen ägde rum i Staffanstorp

Vi delade upp oss i två grupper, anhöriga i en grupp och personer med RP I en grupp.

Uppdelningen blev mycket lyckad inte minst i anhöriggruppen där många erfarenheter togs upp.

Önskemål framfördes om ny träff där vi fortsätter focusera på de utmaningar personer med RP och deras anhöriga har. Förhoppningsvis på ny ort i Skåne.

RP-Skånegruppen.