Jämlik vård för alla retinitiker?

Jämlik vård för alla retinitiker? Äntligen har vi fått ny nationell riktlinje för hur vården ska ta hand om personer med ärftliga näthinnesjukdomar. Syftet med riktlinjen är att alla patienter med misstänkt ärftlig näthinnesjukdom ska utredas och följas på ett...

Ledare Retinanytt 2:19 – Föreningens mål

Först vill jag tacka för förtroendet att ha blivit vald till ordförande i föreningen på årsmötet! Det är ju lite speciellt med en förening vars mål är att den ska kunna upplösa sig själv, för målet är ju den dagen alla som har RP och som vill ha en behandling för det...