Föreläsare med RP sökes

Tobias Wibble, forskare och läkare vid Karolinska Institutet, föreläste på Svenska RP-föreningens Vårdagar 2023 på Almåsa (Så kan ögonrörelser och eye-tracking hjälpa astronauter att hålla balansen.). Han kommer att hålla en kurs, 11-15 december i år, för doktorander,...

Information om Okustim

När det gäller Okustim ,som är en elektrostimulering som behandling för RP så har norska välrenommerade näthinnespecialister svarat på den senaste publicerade artikeln från Okustim. Vi har stämt av detta med överläkarna Ulrika Kjellström och Lotta Gränse, Ögonkliniken...

Genterapi för RPE65 tillgänglig på Sahlgrenska

Genterapin Luxturna är godkänd för användning i Sverige Ögonsjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är i nuläget den enda kliniken i landet som är certifierad för att ge behandlingen. Det är endast en mycket liten andel av alla patienter som har RP...