Genterapi för RPE65 tillgänglig på Sahlgrenska

Genterapin Luxturna är godkänd för användning i Sverige Ögonsjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är i nuläget den enda kliniken i landet som är certifierad för att ge behandlingen. Det är endast en mycket liten andel av alla patienter som har RP...

Lundaforskning gör framsteg

På ett årsmöte för ett par år sedan föreläste lundaforskaren Per Ekström och han berättade då om det internationella forskarlag som han ingick i som kallades för Drugsford. I nedan artikel från Lunds Universitet berättas det om de tror sig ha hittat en potentiell...