Jämlik vård för alla retinitiker?

Jämlik vård för alla retinitiker? Äntligen har vi fått ny nationell riktlinje för hur vården ska ta hand om personer med ärftliga näthinnesjukdomar. Syftet med riktlinjen är att alla patienter med misstänkt ärftlig näthinnesjukdom ska utredas och följas på ett...

Prenumerera på Retinanytt digitalt

Svenska RP-föreningens medlemstidning Retinanytt kan fås i svartskrift, på Daisy-skiva och digitalt. Om man har en digital prenumeration så kan tidningen läsas som ett PDF/Word-dokument och man kan även lyssna på artiklarna direkt på samlingssidan för Retinanytt. Det...

Ledare Retinanytt 2:19 – Föreningens mål

Först vill jag tacka för förtroendet att ha blivit vald till ordförande i föreningen på årsmötet! Det är ju lite speciellt med en förening vars mål är att den ska kunna upplösa sig själv, för målet är ju den dagen alla som har RP och som vill ha en behandling för det...

Ledare RetinaNytt 1:2019

Genuint nyfiken eller bara misstänksam? Om synen på RP Den senaste tiden har uppropet med hashtaggen #Blindpeopleusephones uppmärksammats, särskilt i Storbritannien. Upprinnelsen var en incident när en synnedsatt kvinna som var på stan plockade upp sin telefon för att...