Varför behövs gentest?

Länken nedan är från företaget Novartis som med en film belyser de svårigheter vi som retintinitiker har på grund av sviktande syn. Nedanför filmen finns en text om varför gentest behövs vid ärftliga näthinnesjukdomar, den texten kan vi skriva under på: Start citat:...