Från chock till chans

Studiematerial om att leva med Retinitis Pigmentosa, Ushers syndrom eller andra ärftliga näthinnesjukdomar.

Detta studiematerial om att leva med RP eller Ushers syndrom är även tillämpbart på att leva med andra synskador eller med dövblindhet av andra orsaker. Det är en studiecirkel som är bra och lärorik på många sätt även för anhöriga. I en studiecirkel kan man hjälpa varandra. Det är bra med en bladad studiecirkel och att träffa andra i samma situation för att utbyta erfarenheter och att kunna prata öppet och obehindrat.

Studiematerialet är framtaget av Svenska RP-föreningen och lämpar sig väl för användning av Syncentraler eller studiecirklar via exempelvis ABF.