Länkar old

Här hittar du RP-relaterade länkar som handlar om forskning, andra RP-föreningar, andra RP-relaterade organisationer och personliga berättelser om hur det är att leva med RP.

Har du bra RP-länkar? Kontakta oss!

Facebook

  • RP-gruppen – En grupp för erfarenhetsutbyte kring RP på Facebook

Nordiska RP-föreningar

Andra RP-föreningar

Andra organisationer för synskadade

Forskning om RP

Myndigheter, sociala rättigheter

Hjälpmedelsföretag

Rapporter och uppsatser

Personliga berättelser om RP

Filmklipp om forskning

Filmklipp om hur man kan uppleva RP