Nedan är en artikel skriven av Göran Ringblom i kommande Retinanytt om höstträffen.

Alla kan spela fotboll. Det påstår åtminstone Mark Blake, som driver en verksamhet five a side, som det kallas i parasportsammanhang.

 

Mark kan emellertid erkänna att dövblinda har svårt att delta i denna sport. I Mälarhöjden finns en fotbolls-plan där sporten kan utövas. Man spelar med femmannalag där alla spelare utom målvakten är helt blinda eller har bindel för ögonen. Spelplanen, som är av handbollsstorlek, omges av en drygt en meter hög rink.

Fotbollarna som inte är billiga, cirka 50-70 euro, innehåller ett antal skallror för ljudlokalisering. Vissa seende runt planen skriker instruktioner till spelarna samtidigt som dessa kommunicerar inbördes. Eftersom målvakterna är seende är det inte särskilt lätt att få in bollen i målet. Detta berättade den mycket entusiastiske Mark vid RP-föreningens höstmöte 2017.

Den här gången var mötet förlagt till Tollare folkhögskola i Nacka utanför Stockholm. Personligen tyckte jag väl att miljön var en smula otillgänglig med många trappor och flera olika byggnader att förflytta sig emellan.

Eva Nilsson från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, gjorde reklam för användningen av Legimus, dvs. katalogen för talböcker m.m. Det har visat sig att sökfunktionerna i Legimus är bristfälliga. Enligt Eva arbetar myndigheten med att förbättra dessa funktioner.

Det bjöds också på två medicinska föreläsningar. Emma Ehn, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, berättade om genetik och institutionen för klinisk genetik och dess arbete. Det visade sig att Gregor Mendels gamla genetiska lagar fortfarande håller måttet.

Överläkare Hammurabi Bartuma från S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm berättade om framsteg inom stamcellsforskningen. Dessutom hann han med att beröra andra intressanta forskningsområden som genteknik och ögontransplantationer.

Dessa båda föreläsningar finns i separata artiklar i kommande Retinanytt.

Mireya Morris presenterade det studiecirkelmaterial som nu färdigställts och testats. Det bygger på den utmärkta RP-boken “Att leva med RP”. Medlemmarna uppmanades att förkovra sig genom denna studiecirkel.

Naturligtvis förekom det också de fasta punkterna för ett höstmöte, nämligen budget, verksamhetsplan och fastställande av årsavgift för år 2018.