Deltagare sökes till forskningsprojekt om studenter med synnedsättning och deras användning av ljudbaserade lästeknologier

 

Jag heter Anna Lundh och jag arbetar som forskare vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Jag söker högskole- och universitetsstudenter som har synnedsättning och som använder sig av ljudbaserade lästeknologier som t.ex. talböcker, skärmläsare, talsyntes och ljudböcker för sina studier och som kan tänka sig att bli intervjuade om detta. Intervjuerna kommer att genomföras per telefon eller via Zoom.

 

15 personer sökes till en intervjustudie
Trots att många ljudbaserade lästeknologier har funnits länge och blir alltmer populära, så finns det fortfarande ganska lite forskning om hur man lär sig använda dessa teknologier för sin läsning. För att bättre kunna förstå detta söker jag nu 15 personer till en intervjustudie.

 

Vill du delta i forskningsprojektet?
Om du för närvarande eller nyligen har studerat vid ett svenskt universitet eller en svensk högskola och skulle vilja dela med dig av dina erfarenheter kring att använda talböcker, skärmläsare, talsyntes, ljudböcker och/eller andra ljudbaserade lästeknologier för dina studier, så hör av dig till mig på anna.lundh@hb.se eller 033-435 59 91.

 

Presentkort
Om du väljer att delta i studien kommer du att få ett presentkort som ett litet tack för ditt deltagande. Presentkortet kommer med epost eller som SMS efter intervjun.

 

Forskningshuvudman
Forskningshuvudmän för projektet är Högskolan i Borås, samt Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Det är dock viktigt att notera att projektet inte syftar till att utvärdera MTM:s produkter eller tjänster. De uppgifter som du lämnar i samband med intervjun kommer inte heller att kopplas samman med eventuella uppgifter Myndigheten för tillgängliga medier, MTM redan har om dig som användare av deras produkter eller tjänster.

 

Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 2023-01394-01


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /var/www/retinanytt.se/public_html/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477