Digital cirkel för punktskriftsläsare med Finn Hellman

Finn Hellman, frilansjournalist och funktionshinderaktivist, som tilldelats MTM:s tillgänglighetspris Läsguldet 2021 och STIL-priset 2021 håller i en läsecirkel i höst för punktskriftsläsare. Finn skriver så här i ett mejl till RP-föreningen: Hej! Jag håller i en...

RP-träff Stockholm 20:e September

RP-föreningen Stockholm bjuder in till träff Onsdagen den 20 September klockan 18:00 i Werners rum. Adressen är Gotlandsgatan 44. Ring 073-920 12 89 om du vill bli mött vid dörren. Vi har ingen inbjuden gästföreläsare denna gång utan träffas och har som vanligt våra...