Svenska RP-föreningens höstdagar 2022
Sundsgården, Helsingborg 11-13 november

Alla medlemmar, anhöriga och andra intresserade hälsas hjärtligt välkomna till en helg på Sundsgården i Helsingborg. Höstdagarna genomförs som en samverkanskurs med Sundsgården, som är en folkhögskola, och Svenska RP-föreningen som gemensamma arrangörer. Under helgen genomförs också RP-föreningens höstmöte dit samtliga medlemmar är inbjudna.
Helgen planeras att denna gång starta redan på fredag kväll, med ankomst från kl. 17, och sedan avslutas kl. 15 på söndagen.
Programmet kommer att bestå av föreläsningar av läkare och forskare från ögonkliniken i Lund, hjälpmedelsvisningar och annat trevligt och matnyttigt.

Boka in helgen i kalendern redan nu.

Program Fredag 11 november
Ankomst och incheckning från kl 17:00
18:00-19:30 Middag
19:30-21:00 Presentation av Sundsgården, helgens program, presentation av
deltagarna.

Fortsatt mingel och umgänge över lite snacks och något att dricka.

Program Lördag 12 november
07:30-09:00 Frukost
09:00-10:00 Stress, stresshantering, återhämtning, Weiwei Yu, Legitimerad sjuksköterska, Norra Stockholms Psykiatri
10:00-10:30 Fika
10:30-11:00 Användbara appar för synskadade
11.00-12.00 Träning och avslappningsövningar
12:00-13:30 Lunch
13:30-14.00 Föreningens höstmöte
14.00-15.00 Gruppdiskussioner om copingstrategier och stresshantering vid synnedsättning
15:00-15:30 Fika
15:30-17:00 Hjälpmedelsvisning av hjälpmedelsföretag
17:00-18:00 Egen tid
18:00-19:30 Middag
19:30-21:00 Musikquiz (med Ewe Windahl)

Fortsatt mingel och umgänge över lite snacks och något att dricka

Program Söndag 13 november
07:30-09:00 Frukost
09:00-10:00 Gruppdiskussioner med tema arbetsliv och skola.
Gruppindelning med föräldrar/anhöriga resp. retinitiker i olika grupper.
10.00-10.30 Fika
10:30-11.00 Utvecklingen inom RP-forskning och behandling de senaste decennierna
En exposé av professor Sten Andreasson, ögonkliniken, Lund
11.00-11.30 Erfarenheter av RP-forskning i Ngoya. Monika Meinert, ögonspecialist och doktorand.
11.30-12.15 RP i barnaår och skolåldern, överläkare Lotta Gränse, ögonkliniken, Lund
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00 RP och gener
Gentester blir allt viktigare, men hur tyder man det svar man får? RP, genetik och ärftlighetsmönster. Överläkare Ulrika Kjellström, ögonkliniken, Lund.
15:00 Avslutande fika
15:30 Hemfärd

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag är 7 oktober.

Betalning
Betalning görs till plusgiro 62 21 08-9 eller via Swish nr 123 125 91 83 senast 7 oktober. Ange namn och “Höstdagar” i textfältet vid betalning.

Kostnad
Kostnad medlemmar 1000 kronor per person i dubbelrum och 1400 kronor i enkelrum. Kostnaden är subventionerad med hjälp av SPSM.
Kostnad för icke-medlemmar: 1600 kronor per person i dubbelrum och 2000 kronor i enkelrum.

Kostnad för resa till och från Helsingborg tillkommer.

Anmälan
Anmälan kan göras via nedanstående webbformulär:
Klicka här för att göra din anmälan

I formuläret anger du ditt namn, personnummer, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, medlemsstatus, typ av rum samt om du har ledarhund och om du vill ha specialkost. Du kan välja “Nej” för extra övernattning då två övernattningar ingår i anmälningsavgiften.

Om du valt dubbelrum så anger du namnet på den du ska dela rum med i inmatningsfältet “Namn för person 2 i dubbelrum”. Ska du anmäla två personer så kan du klicka på länken “Skicka ett svar till” som visas när den första anmälan är gjord.

Buss till Sundsgården
Från Helsingborgs central kan man ta sig med buss till Sundsgården, linje 218 eller 219. Se www.skanetrafiken.se och sök på hållplats Sundsgården.

Färdtjänst
Om du är beviljad färdtjänst kan du ta kontakt med färdtjänsthandläggare i den egna kommunen för att söka riksfärdtjänst. Du kan även söka ”färdtjänst på annan ort” för resa mellan t.ex. centralen och folkhögskolan.

Reseersättning
Reseersättning kan erhållas från SPSM upp till 952 kr per år och person (endast vuxna). Detta bidrag söks retroaktivt med hjälp av folkhögskolan efter mötet.

Föreläsningar via Microsoft Teams
Det kommer finnas möjlighet att ta del av föreläsningarna via Teams under lördag och söndag. Kostnaden för att delta via Teams är 100 kr, vilket sätts in direkt på föreningens forskningsfond, plusgiro 24 75 19-2.

Frågor
För frågor eller om du behöver hjälp med anmälan, kontakta någon av oss i arrangörsgruppen:
Susanne Mirshahi tel. 0730-68 18 80, susanne@retina-sweden.se
Caisa Ramshage tel. 0706-05 11 60, caisa@retina-sweden.se
Erika Larsson, tel. 0762-60 72 27, erika@retina-sweden.se
Weiwei Yu, weiwei@retina-sweden.se


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /var/www/retinanytt.se/public_html/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477