Ledare från Retinanytt 4:15

Jag har tillsammans med ett trettiotal medlemmar precis varit på föreningens höstmöte i Karlskoga. Det är som vanligt mycket givande att lyssna på intressanta forskarföreläsningar, hur vi kan ta hand om vår hälsa, lyssna på musik och sång och inte minst träffa och prata med nya och gamla medlemmar. Höstmöteshelgen präglades av en både öppen och trevlig atmosfär och det är många som delar med sig av sina erfarenheter. Ett varmt tack till alla som bidrog till höstmötet och inte minst till Inger Gustafsson som hade huvudansvaret för helgen!

På forskningssidan fortsätter den positiva trenden med fler och fler kliniska försök och det förbereds även för kliniska försök i Sverige och det kan vi förhoppningsvis berätta mera om inom en snar framtid. Jag vill återigen poängtera vikten av att ta reda på vilken RP-variant som du har. Många av våra medlemmar vet redan vilken RP-variant de har vilket är viktigt för framtida behandlingsmöjligheter. Själv fick jag reda på min variant så sent som nu I höstas efter mer än tio års väntan.

Under året har det skett en hel del på den administrativa sidan hos oss. Vi har bland annat bytt medlemsregister och det har varit några barnsjukdomar så hör gärna av dig till kontoret om du saknar utskick, om vi har fel address eller om du saknar epostutskick. Vi brukar till exempel skicka höst- och årsmötesinbjudningar till alla som vi har epostadress till så saknar du dessa får du gärna höra av dig!

Jag vill passa på att tacka vår tidigare kanslist Pontus Norshammar som efter många års trogen tjänst beslutat sig för att börja studera. Under hösten har Sirkka Husso vikarierat för Pontus vilket vi är tacksamma för men från och med i jul kommer kontoret att vara obemannat tills vidare eftersom vi inte kan anställa personal via SRF från den 1 januari 2016. Till att börja med kommer styrelsens ledamöter ta ansvar för alla kontorsgöromål och förhoppningsvis kommer det att fungera väl. Vi kommer givetvis att löpande utvärdera hur det fungerar så att vi kan åtgärda eventuella brister.

Till slut vill jag tacka alla för ännu ett år där många av er bidragit i både smått och stort! Jag ser fram emot ett intressant 2016 och jag hoppas att vi tillsammans kan fortsätta att utveckla RPföreningen!

Henrik Rüffel

Ordförande Svenska RP-föreningen


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /var/www/retinanytt.se/public_html/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477