Vi har fått nedanstående information från Ögonfonden:

Hej,

Mitt namn är Maria Perez och jag är vetenskaplig sekreterare hos Ögonfonden som bildades 1984 av Sveriges Ögonläkarförening, Optikerförbundet och Synskadades Riksförbund. Utöver detta är jag verksam som ögonforskare vid Lunds universitet.

Nästa vecka på Torsdag 9 November kl. 12-17 anordnar vi i Stockholm ett möte som riktar sig till allmänheten (Ögonfondens Ögats Dag) med information om några vanliga ögonsjukdomar, terapier samt information om rehabiliteringsmöjligheter.

Plats: Aulan, S:t Eriks Ögonsjukhus, Karolinska, Eugeniavägen 12, Solna

Ögonfondens ÖGATS DAG är gratis. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig redan idag för att säkra din plats. Principen ”först till kvarn” gäller. Anmäl dig senast 6 november Anmälan är obligatorisk.

Ögonfondens ÖGATS DAG kommer även att sändas live via YouTube och Facebook.

Vi tänker att det är något som RP-föreningens medlemmar kan vara intresserade av och skickar därför här några länkar:
Ögats dag – Program
Direktlänk till anmälan
Länken till mötet via hemsidan

Med vänliga hälsningar
Maria Thereza Perez
Vetenskaplig sekreterare
Ögonfonden