Svenska RP-föreningen
Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Förstora text

Vi är en ideell förening för personer med ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa (RP) och besläktade ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar. Vi välkomnar även anhöriga, ögonläkare, optiker och övriga intresserade att bli medlemmar i föreningen.

Vad är RP

Undrar du vad Retinitis Pigmentosa är? Här får du svar på många frågor.

Bli medlem

Retinitiker, anhöriga och alla som vill stödja föreningens verksamhet är välkomna som medlemmar.

Kontakta oss

Har du frågor?
Tveka inte att kontakta oss.

Senaste numret av Retinanytt

Klicka här för att visa innehållet i Retinanytt nr. 4 2022:

Ledare: Våra vetenskapliga hjältar
Nya medlemsavgifter
Välkomna till vårdagarna 21-23 april 2023
Första mötet med RP-föreningen
Utveckling inom RP-forskning och behandling de senaste decennierna
RP-genetik och hur gentester tolkas
Syndromisk RP
Optogenetik
RP i barnaår och skolåldern
På gång

Läs nr 4 2022

Klicka här för att läsa senaste numret av Retinanytt PDF

Läs/lyssna på Retinanytt

Klicka här för att läsa/lyssna på alla nummer av Retinanytt

Nyheter
SRF - Synskadades riksförbund