Svenska RP-föreningen - logotyp

Pressmeddelande 2017-09-28

Internationella Näthinnedagen 2017

Lördagen den 30 september på den Internationella Näthinnedagen uppmärksammas ärftliga sjukdomar i ögats näthinna, däribland retinitis pigmentosa, RP.

– Tidigare har det enbart handlat om forskning men nu börjar det även närma sig olika typer av behandlingar, säger Henrik Rüffel, ordförande i Svenska RP-föreningen.

Retinitis pigmentosa är en vanlig orsak till grav synnedsättning och blindhet hos personer i yrkesverksam ålder.

På Näthinnedagen lanserar den internationella paraplyorganisationen Retina International ett online-verktyg för gentester av ärftliga näthinnesjukdomar.

– Det är dags att öka takten så att alla som har en ärftlig näthinnesjukdom får tillgång till fungerande gentestning för att få en diagnos, och att detta sker utan orimlig kostnad, säger Henrik Rüffel.

Med rätt diagnos ökar möjligheterna för personer med RP att veta hur ögonsjukdomen utvecklas.

Kontaktuppgifter

Henrik Rüffel, ordförande Svenska RP-föreningen, tel 08- 405 60 89, henrik@ryffel.se
Caisa Ramshage, ledamot styrelsen Svenska RP-föreningen, tel 070-605 1160
Fakta om RP och Svenska RP-föreningen: www.retina-sweden.se
Svenska RP-föreningen är en av Synskadades Riksförbunds branschföreningar.
Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /var/www/retinanytt.se/public_html/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477