Vita käppens dag

Den 15 Oktober varje år är det Vita käppens dag vilket uppmärksammas i många länder.

I samband med ett möte med Europakommittén av De Blindas Världsråd år 1965 antogs en resolution om den vita käppen som kan sammanfattas i 4 punkter:

 • Den vita käppen skall vara det enda trafikskyddsmärket för blinda.
 • Den vita käppen skall vara förbehållen endast blinda och synsvaga.
 • Varje lands blindorganisation skall på lämpligt sätt informera allmänheten om den vita käppen och om så finnes lämpligt anordna den Vita käppens dag.
 • Varje lands blindorganisation skall också informera blinda om den vita käppen samt instruera i dess användning.

“Vänligen visa respekt för den vita käppen. Vita käppen är det bästa hjälpmedlet för att undvika hinder och för att visa omgivningen att användaren har en synnedsättning.”

Källa: Synskadades Riksförbund

Vit käpp = visa hänsyn. (SRF-video)

Men hur är det i Sverige idag, visar folk hänsyn för den vita käppen?
Åsa Gunnarsdotter som är medlem i Svenska RP-föreningen har publicerat en mycket läsvärd debattartikel i Göteborgs Posten, I Sverige skäms man inte ens över att knuffa till en synskadad. Dessvärre så känner jag (Anders Persson) igen mig i det hon beskriver, både hur det fungerar i Sverige nuförtiden och vilken enorm stor skillnad det är i andra länder när det gäller att visa hänsyn för den vita käppen och synskadade generellt.

Om du har läst om liknande händelser, sett detta hända eller om du själv varit med om det eller om du har andra mer positiva erfarenheter så är du välkommen att berätta om det i den här samtalskvällen.

Frågor att diskutera
Finns en del frågor som vi kan diskutera under den här samtalskvällen:

 • Håller du med Åsa och mig om att man visar mer hänsyn för synskadade/vita käppen i andra länder?
 • Och i så fall, har det alltid varit så här dåligt i Sverige eller är det något som ändrats de senaste åren?
 • Och i så fall, vad kan det vara som gör att man visar mycket mer hänsyn för den vita käppen i andra länder?
 • Är det lika illa för andra grupper i samhållet t ex rullsstolsbundna och de som använder rullator?
 • Enligt undersökningar är Sverige det mest indvidulistiska landet i världen, kan det vara en orsak till att svenskar visar mindre hänsyn och “bara tänker på sig själva”?
 • Känner någon till om det finns någon forskning om det här?
 • Är det för lite information i skolor mm om den vita käppen så många inte vet vad den symboliserar?
 • Vad kan RP-föreningen, SRF och andra föreningar/organisationer för synskadade göra för att åstakomma en förbättring?

Dags att ta ut vita käppen från garderoben?
Själv så hade jag min vita käpp i garderoben” i 10-15 år efter att jag fick den från Syncentralen innan jag succesivt började använda den i vissa sammanhang vilket är rätt vanligt när det gäller vi som har RP och andra synsvaga. Finns många orsaker till det vilket vi diskuterat i en tidigare samtalskväll med Maria Bäckman, etnolog, universitets lektor Stockholms universitet. Kan rekommendera att du laddar ner och läser hennes artikel Att leva med synnedsättning – den vita käppen, redskapet som hjälper och stjälper

Men frågan är om det skulle bli bättre om fler personer började använda sina vita käppar så de blev mer synliga i samhället även om man klarar sig utan dem i dagsläget? T ex genom att börja använda dem på Vita käppens dag varje år.

Den här samtalskvällen är öppen för alla dvs man behöver inte vara medlem i Svenska RP-föreningen för att delta i den här samtalskvällen. Desto fler som tar upp det här problemet desto större chans finns det att åstakomma en förändring i samhället.

Hjärtligt Välkomna!

Anders V Persson
Svenska RP-föreningen

Mer information om samtalskvällarna och möteslänk
Klicka här för möteslänk


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /var/www/retinanytt.se/public_html/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477