Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att analysera om nuvarande tillämpning av bestämmelserna i lagen om färdtjänst följer de intentioner som anges i förarbetena till lagen, och i dag presenterades utredningen. Trafikanalys föreslår flera förtydliganden av kriterierna för att utfärda tillstånd för färdtjänst. Det betyder potentiellt att fler kan få rätt till färdtjänst i många kommuner jämfört med dagens praxis.

Mer information finns här:
Lyssna på Ekots intervju med SRF:s ordförande Nicklas Mattsson
Länk till Trafikanalys hemsida och rapporten
SRF uppmanar regeringen: Genomför förslagen i Trafikanalys utredning