Välkomna till höstens första teamsmöte med Nätverket för synsvaga (NFS)

Dag: Måndag 28/8
Tid: 18:30
Gäst: Claudio Quitral (SRF) ger tips om hur smartphones kan anpassas till de behov som synsvaga har.

Nätverket för synsvaga (NFS) är ett nätverk inom Synskadades Riksförbund och de som är med där ställs ofta inför samma problem som vi som har RP. Så här står det bl a på NFS-webbsida:

“Med synsvaghet menas personer som har vissa synrester, men upplever sig bli begränsade på något sätt av sin syn. Det kan handla om att du har svårt att läsa skyltar, hitta på nya platser eller behöver använda förstoring på din dator. Många som lever med synsvaghet upplever sig hamna i en gråzon, där man inte fullt ut kan identifiera sig med personer med grav synnedsättning eller begreppet ”synskadad”. Men inte heller känner att man tillhör gruppen av fullt seende. Nätverket ger en möjlighet att träffa andra i en liknande situation som en själv.”

Maria Sjötång från NFS presenterade nätverket på en av RP-föreningens samtalskvällar tidigare i år. För att bli medlem i nätverket så kontakta Maria på telefonnummer 0702-506 255 eller e-post maria.sjotang@srf.nu. Hon mejlar även ut teamslänk till deras möten.

Svenska RP-föreningens vårdagar föreläste Claudio Quitral omTechpepp i Synpodden och Voice Over mm.


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /var/www/retinanytt.se/public_html/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477