Riksföreningen Aktiva Synskadade är en ideell förening som erbjuder en aktiv, varierande och meningsfull fritid för synskadade. De har särskild inriktning mot barn och ungdomar. De har varit med på Svenska RP-föreningens höstdagar 2019 och berättat om sin verksamhet.

Det finns nu en ny film och en interaktiv broschyr som berättar om dem och deras verksamhet:
Klicka här för att se filmen
Klicka här för att öppna broschyren

Mer information finns även på Aktiva Synskadades hemsida