Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn, inbjuder elever med synnedsättning som är födda år 1998-2010 att delta i höstens idrottshelg i Eskilstuna. För mer information se www.spsm.se/idrottshelg2018