Föreningens utgifter har ökat, precis som för alla andra i samhället, bland annat distributions- och tryckkostnaden för Retinanytt och hyran för den föreningslokal som vi använder för styrelsemöten och för att förvara dokument. Vi i styrelsen försöker hitta sätt att hålla kostnaden nere, bland annat delar vi numera vår lokal och därmed kostnaden med ett företag, och allt fler medlemmar går över till att läsa Retinanytt digitalt vilket sänker kostnaderna för Retinanytt vesäntlit.

Medlemsavgiften har dessutom inte höjts på över fem år och den föreslagna ändringen är endast 25 SEK. Styrelsens föreslog därför på höstmötet i Helsingborg att höja avgiften för samtliga vuxna medlemmar till 300 SEK, och till 150 SEK för barn under 18 år.

Vi slopar därmed den tidigare varianten där anhörig på samma adress hade lägre avgift. Tidigare har ett skäl att ha lägre avgift om man bor på samma adress varit att man då kan enas om samma tidning, men då fler och fler ändå läser digitalt känns det mer rättvist att alla vuxna har samma avgift, oberoende av bostadsadress eller om man är stödjande medlem.

Ett annat skäl till att göra denna förändring är att det nu blir lättare för nya medlemmar att välja vilken medlemskategori de tillhör. De nya medlemspriserna röstades igenom enhälligt så nu finns nedanstående medlemskategorier och medlemspriser:

Medlemskategorier och medlemspriser
– Personer som har RP eller en annan ärftlig degenerativ näthinnesjukdom: 300 kr/år
– Barn under 18 år: 150 kr/år
– Anhörig: 300 kr/år
– Stödjande medlem (privat/juridisk person): 300 kr

Medlemsförmåner
Några av de medlemsförmåner du får som medlem i Svenska RP-föreningen är:
– Delta i föreningens Riksträffar där intressanta forskare, föreläsare och hjälpmedelsföretag bjuds in.
– Delta i lokala träffar i bl a Stockholm, Göteborg och Skåne.
– digitala träffar (temakvällar/föreläsningar på Microsoft Teams).
– Tillgång till nätverk med personer som har stor erfarenhet av RP.
– Möjlighet att ställa frågor om RP via Facebook
– Informationsmejl med nyheter om RP relaterad forskning och tips för synskadade.
– Medlemstidningen Retinanytt (utkommer 4 gånger/år)

Klicka här för att bli medlem i Svenska RP-föreningen