Nu ska Retinanytt nummer 4 vara hemma hos alla våra medlemmar och prenummeranter! Om du saknar din Retinanytt eller vill läsa den på annat format så kontakta oss på RP-admin.

SRF som sköter om utskick av inbetalningskort för medlemskap skickar ut avier med början första veckan i januari. Har du inte fått medlemsavi eller om du undrar över något på avin kontakta oss på RP-admin.

 

Och så vill vi passa på att önska er alla ett gott nytt år med många spännande forskningsnyheter!