Det är med stor glädje som vi gratulerar professor Sten Andréasson vid Skånes universitetssjukhus, verksam i Lund, till SRF:s ögonvårdspris, som han 2017 delar med synpedagog Gun Olsson, Kalmar syncentral.

Sten är en av föreningen sedan lång tid anlitad medicinsk expert inom RP-området. RP-föreningen nominerade Sten för hans unika förmåga att se hela patienten och inte bara ögonsjukdomen retinitis pigmentosa. Han är en mycket omtyckt barnögonläkare som kan prata med barnen så att de får förtroende för honom och så att de förstår sin egen ögonsjukdom. Han har aktivt ställt upp för RP-föreningen genom att föreläsa på informationsträffar för medlemmar, och han svarar alltid på frågor från våra medlemmar. Han har varit med i RP-föreningens medicinska och vetenskapliga råd, och är bland annat medförfattare till föreningens böcker ”Att leva med RP” och ”Mitt liv en berg- och dalbana”.

Han har varit med redan i uppstartskedet inom näthinneforskningen och bidragit både inom grundforskning och klinisk verksamhet. Han har varit drivande i att bygga upp det svenska DNA-registret över retinitiker, samt kartlägga ärftlighetsgång inom svenska RP-familjer. Han har genom åren gett ut ett stort antal publikationer inom forskning om RP och Ushers syndrom. Han har byggt samarbete såväl nordiskt som internationellt inom både forskning och klinik.

Stens stora bidrag till forskningen är hans extensiva kartläggning av familjer med ärftliga näthinnedegenerationer. Detta arbete påbörjade han redan i slutet på 80-talet och i materialet finns inte bara beskrivet den sjuka näthinnans funktion och utseende utan också genanalys. Den sista biten har visat sig vara otroligt viktig nu när det börjar komma genterapier för ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar.

Ur SRF:s motivering:

”Synskadades Riksförbunds Ögonvårdspris 2017 går till synpedagog Gun Olsson, Kalmar syncentral och professor Sten Andréasson, ögonklinken Lunds Universitet.

Enligt juryn står pristagarna för en bredd som spänner från ögonmedicinsk spjutspetsforskning till väsentliga framsteg inom rehabiliteringen för personer med synnedsättning.

Som barnögonläkare vinner professor Sten Andréasson barnens förtroende så att de lättare förstår sin ögonsjukdom. Sedan slutet av 1980-talet har han kartlagt familjer med ärftliga näthinnesjukdomar.

– Nu när det börjar komma genterapier för ärftliga näthinnesjukdomar är Sten Andréassons forskning av största värde, säger Neven Milivojevic.

Priset delas ut på Synskadades Riksförbunds kongress i Malmö den 26-29 oktober.

Bakgrund

Ögonvårdspriset har sedan 1992 delats ut till forskare och övriga yrkesutövare som gjort betydelsefulla insatser inom ögonområdet som ökar förståelsen för synskadades livssituation.

I juryn ingår Synskadades Riksförbund, Sveriges Ögonläkarförening, Optikerförbundet och Föreningen för Synrehabilitering. De bägge pristagarna delar på 100 000 kronor.


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /var/www/retinanytt.se/public_html/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477