Tre personer som lidit av så kallad makuladegeneration, en besläktad variant till RP, har efter stamcellsbehandling på en klinik i Florida, USA, blivit blinda. Två av personerna led av torr AMD och den tredje av våt AMD. Metoden som testades på dem är inte vetenskapligt beprövad eller godkänd och kliniken anses inte vetenskapligt seriös, utan en så kallad stamcellsklinik som marknadsför metoder och behandlingar mot betalning, utan att ha genomgått vetenskaplig granskning. De fick betala 5000 dollar var och de injicerades med stamceller från deras egen fettvävnad. Ingreppen genomfördes på båda ögonen samtidigt och metoden hade inte genomgått djurstudier. Patienterna drabbades redan inom några dagar av allvarliga komplikationer, såsom blödningar, ökat tryck i linsen och näthinneavlossning, och miste i princip all sin syn.

Ovan omständigheter – att kliniken inte kan påvisa att behandlingen är vetenskapligt granskad, att patienterna själva fick betala ur egen ficka och att ingreppet gjordes på båda ögonen samtidigt – är tydliga tecken på att det inte gått seriöst till. Detta förtar förstås inte faktumet att det är en tragedi för inblandade personer. Svenska RP-föreningen uppmanar alla medlemmar, om en vore intresserad av kliniska försök, att konsultera med sin ögonläkare innan en går vidare. Vi rekommenderar vidare att en är uppmärksam på liknande varningssignaler. En ska aldrig behöva betala själv för att vara med i kliniska försök. För mer information om rekommendationer och riktlinjer kring kliniska försök internationellt, kan ni kontakta RP-föreningens styrelse (rpstyr@retina-sweden.se).

Av: Karl-Fredrik Ahlmark


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /var/www/retinanytt.se/public_html/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477