Henrik Rüffel som tidigare var ordförande i RP-föreningen och som fortfarande är styrelsemedlem i RP-föreningen är med i en artikel i Dagens Industri om sitt jobb på Nasdaq. Artikeln nås i sin helhet på:

https://www.di.se/nyheter/borsens-blinde-programmerare-ser-inga-hinder-vill-vara-en-forebild/