Länken nedan är från företaget Novartis som med en film belyser de svårigheter vi som retintinitiker har på grund av sviktande syn. Nedanför filmen finns en text om varför gentest behövs vid ärftliga näthinnesjukdomar, den texten kan vi skriva under på:

Start citat:

Att leva med misstanken om att man själv har eller att ens barn har en ärftlig ögonsjukdom innebär självklart mycket oro och funderingar, både kring sjukdomen och framtiden. Gentest kan ge besked om diagnos och en säkrare prognos för framtiden. Det blir möjligt att förbereda sig mentalt, få rätt hjälpmedel i skolan och planera sitt liv. Även om man får veta att det är en allvarlig ögonsjukdom, innebär beskedet för många ändå en lättnad. Man får veta vad man har att förhålla sig till och slipper fundera på om diagnosen verkligen är rätt. Ett genomfört gentest gör det också möjligt att delta i studier om sjukdomen.

Slut citat.

Länk till Novartis sida:

https://raddasynen.se/Ogonsjukdomar–Symptom/Retinis-pigmentosa/


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /var/www/retinanytt.se/public_html/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477