Denna artikel kommer i Retinanytt nr 3, vi har valt att publicera den här tillsammans med en länk till en namninsamling som SRF har startat eftersom vi ser det som ett mycket viktigt och aktuellt ämne.

Nekas färdtjänst trots att han är blind!

Av Henrik Rüffel

Nu dras tumskruvarna åt ytterligare för synskadade. Tidigare har möjligheten att få ledsagning via LSS för synskadade kraftigt begränsats och nu har även synskadade nekats rätt till färdtjänst.

I början av september kom nyheten att en synskadad kille i Stockholm nekats att få färdtjänsttillstånd. Förvaltningsrätten ansåg att det visst förelåg svårigheter att resa på egen hand som gravt synskadad men att man borde kunna lära sig utantill de sträckor som man reser. Det var region Stockholm som inte ville ge färdtjänsttillstånd och tydligen har redan några andra regioner följt efter. Man kan fråga sig om förvaltningsrätten har funderat på hur man ska lära sig en spontan resa till en ny plats? Det återstår nu att se om även ansökningar om förnyande av befintliga färdtjänsttillstånd kommer att avslås. Om det skulle bli så kommer många av oss retinitiker att påverkas väldigt negativt. I slutändan kan det innebära att många kanske inte kan ta sig till jobbet längre.


Denna fråga känns som en mycket viktig fråga för SRF att driva hårt och det vore kanske bra om SRF ordnar en namninsamling som kan skickas till berörda myndigheter och ansvariga politiker. Ett möte med ansvarigt trafik-regionråd, Kristoffer Tamsons, skulle vara intressant och han skulle gärna få pröva att till exempel gå med bindel för ögonen och pröva att byta buss i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö eller någon annan välbefolkad stad.
Hör gärna av dig till RP-föreningen om du nekas färdtjänsttillstånd i framtiden!

 

Skriv under namninsamling


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /var/www/retinanytt.se/public_html/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477