Frida Jonsson mottar stipendiet av Henrik Rüffel

Genetikern Frida Jonsson fick föreningens uppmuntringstipendie

 

På årets höstmöte i Umeå tilldelades doktoranden och genetikern Frida Jonsson 2016-års uppmuntringsstipendie.

Motiveringen till stipendiet är:

Hon har med stort engagemang och ödmjukhet arbetat med att hitta lösningen till flera RP sjukdomar i norra Sverige.

Fridas omsorgsfulla och noggranna arbete och analys har varit tongivande i förståelsen av RP och forskningen kring sjukdomen.